Sådan fungerer raske nyrer

Nyrerne er to bønneformede organer, der sidder højt oppe mod bughulens bagvæg på højde med det nederste ribbenspar, en på hver side af rygraden. De er ca. tolv cm lange, seks cm brede og tre cm tykke. De vejer hos en voksen person cirka 150 gram hver.

Nyrerne er livsvigtige organer, som har til opgave at rense blodet for affaldsstoffer. I kraft af at de filtrerer blodet og udskiller urin, der indeholder restprodukterne, har de også en helt afgørende rolle i reguleringen af kroppens salt- og væskebalance. Grundprincippet for en fungerende nyre er enkelt: drikker du meget vand, tisser du store mængder fortyndet urin. Drikker du kun lidt vand, tisser du mindre, men urinen er til gengæld mere koncentreret, da nyrerne altid vil sørge for at udskille de restprodukter, som kroppen har brug for at skille sig af med. Nyrerne producerer også hormoner, der påvirker, ikke bare nyrens egen funktion, men hele kroppens.

Nyrerne er livsvigtige organer, som har til opgave at rense blodet for restprodukter

Så længe nyrerne fungerer normalt, er de med til at holde salt- og vandbalancen i orden. De påvirker og kontrollerer også blodtrykket – både som resultat af, hvor godt filtreringen fungerer, og i kraft af de hormoner, de producerer. Flere af de mest almindelige blodtrykssænkende lægemidler virker netop i kraft af, at de påvirker, hvor meget vand og salt nyrerne kan udskille. Øges udskillelsen, sænkes et forhøjet blodtryk også oftest.

Nedsat funktion bemærkes først sent

Hvis nyrerne bliver syge eller af anden grund begynder at miste deres normale funktion, finder kroppen andre måder at kompensere for den nedsatte funktion på. En måde, som kroppen kan kompensere for den forringede filtrering på, er at hæve blodtrykket. En anden måde er at producere hormoner, som gør, at urinmængderne bliver større. Dette betyder, at kroppen kan fungere stort set ”normalt” i lang tid, også selvom nyrernes funktion er begyndt at blive dårligere. Der går ofte lang tid, inden man opdager, at der er problemer med nyrerne.

Når nyrens funktion er blevet markant nedsat, og kroppen ikke længere selv kan kompensere for dette, er der behov for andre løsninger. En mulighed kan være hæmodialyse, hvilket indebærer, at blodet renses regelmæssigt gennem en ”kunstig nyre”. En anden mulighed er peritonealdialyse, hvor ens egen bughinde sørger for rensning af affaldsstoffer. En tredje mulighed er nyretransplantation. Det er muligt at leve med dialyse i mange år, men det er dog en behandling som slider på kroppen.