Krop + sjæl = en helhed

Kroppen og sjælen omtales til tider som to forskellige begreber. Som om sjælen er blevet anbragt i en krop, men i og for sig ikke bliver påvirket af den. Men hvis man tænker et skridt videre, er det lige så naturligt, at det, der sker i kroppen, påvirker sjælen, og omvendt. At vi som mennesker er en sammensmeltning af det kropslige og det sjælelige.

At få besked om, at man selv eller en nærtstående har en kronisk nyresygdom, en sygdom, som flere i familien risikerer at få eller allerede har fået, kan føles tungt. Det er derfor ikke mærkeligt, at et menneske, der har cystenyrer, som en følge af sygdommen kan blive både nedslået og angst og bange.