At give en nyre væk

I dag foretages næsten 40 procent af alle nyretransplantationer med en nyre fra en levende donor. Den, der donerer sin ene nyre, er som regel et familiemedlem, men i de senere år er også andre personer, som står den nyresyge nær, kommet på tale som donorer. Det er ikke nødvendigt, at der er biologiske bånd.

Knap en tredjedel af dem, der melder sig som donorer, bliver godkendt. Hos de resterende er der ved de omfattende undersøgelser forud en eventuelt operation fundet forhold, som forhindrer at man kan bruges som donor. Det kan for eksempel være forhøjet blodtryk, diabetes, tumorer, nedsat nyrefunktion, hjertesygdom, misbrug, psykisk sygdom eller kraftig overvægt.

 

UDDYBNING

Uddybning om nyretransplantation
– sådan foregår det.  

 

Donor ved en nyretransplantation

En transplantation med en levende donor planlægges omhyggeligt i forvejen, og begge ankommer til transplantationsafdelingen et par dage inden operationen. Hvis donors og modtagers blodtyper ikke passer sammen, skal modtageren gennemgå en speciel behandling inden den planlagte transplantation.

Nyren kan udtages med kikkertkirurgi eller ved en såkaldt åben operation. Ved åben operation lægges der et snit oven for navlen hen til venstre eller højre ribbensbue, og nyren udtages forsigtigt uden at skade bughinden. Operation foregår i narkose, og både donoroperationen og nyretransplantationen foregår samtidig, men på to forskellige operationsstuer. Operationen tager et par timer, og allerede samme dag, eller dagen derpå, kan de fleste donorer være oppegående. Der gives forebyggende antibiotikabehandling for at forhindre infektion i operationssåret.

Efter donationen af en nyre kompenserer kroppen for tabet ved at øge funktionen i den tilbageværende nyre. Det er meget sjældent, der indtræffer alvorlige komplikationer eller dødsfald i forbindelse med en donation.