Transplantation

Patienter med cystenyrer kan nyretransplanteres, dvs en rask nyre fra et andet menneske indopereres i patienten.

I visse tilfælde skal en cystenyre fjernes for at få plads til den nye nyre. Den raske nyre kan komme fra en afdød person eller fra en levende donor. Levende donorer er oftest forældre eller søskende til den syge.

Transplantationer udføres i København, Aarhus og Odense. På disse hospitaler er der særlige koordinatorer, som holder kontakt med de patienter, der venter på en transplantation. På transplantationscentrene er der også en venteliste. Det, der hovedsagelig afgør, hvor længe man skal vente på en nyre, er blodtype, forekomst af vævsantistoffer samt vævstype. Ventetiden varierer hvis man er indstillet til transplantation fra en afdød person. Derimod kan transplantation med nyre fra levende donor ofte planlægges så selv operationen foregår på mest optimale tidspunkt for alle involverede parter.

Selve transplantationen foregår i narkose og tager 3 til 5 timer. De betragtes efterhånden som en rutineoperation, og patienten kan som regel udskrives uger efter operationen. Efter en nyretransplantation er det nødvendigt med forskellig medicin og jævnlige kontrolbesøg i nyremedicinsk ambulatorium.

 

Læs mere om transplantation:

www.Nyreforeningen.dk