Nyresvigt og dialyse

I omkring 55-års alderen har næsten halvdelen af alle patienter med cystenyrer behov for dialyse eller nyretransplantation for at overleve. Men der er store forskelle fra person til person med hensyn til, hvor hurtigt nyrefunktionen forringes som følge af sygdommen.

Cystenyrer fører ofte til, at nyrernes funktion aftager, og at personen får nyresvigt, som kræver dialysebehandling og/ eller nyretransplantation. Men det gælder ikke alle. Der findes personer, som dør i en høj alder med deres cystenyrer, og som aldrig har haft nyresvigt eller behov for dialyse eller transplantation.

Når nyrefunktionen er nede på omkring fem til ti procent, er de fleste nødt til at starte i dialysebehandling eller blive nyretransplanteret. En dialysebehandling forsøger at erstatte nyrernes opgave med at rense blodet for restprodukter og udskille vand. Dialyse kan foregå på to måder:

Peritonealdialyse

Patientens egen bughinde benyttes som filter til at fjerne affaldsstoffer og overskudsvæske. En speciel dialysevæske føres ind i bughulen, hvor den bliver et stykke tid. Denne væske udskiftes flere gange i løbet dagen eller natten via en posedialysemaskine. Dialysen udføres hjemme og af patienten selv (eventuelt med hjælp fra plejepersonale ansat i kommunen), men med regelmæssige kontroller på nyreambulatoriet.

Bloddialyse

Blodet filtreres og renses gennem et filter ved hjælp af en speciel dialysemaskine. Man kan få sin behandling på et dialysecenter på et af de store hospitaler, eller selv udføre den derhjemme. Hvor ofte behandlingen skal foretages, varierer fra tre gange om ugen til hver dag.